FANDOMiConomy jest doskonałym dodatkiem dla innych pluginów do wykorzystania tworzenia innowacyjnych i nowych kreacji, takich jak loterie, gry karciane, sklepy i wiele innych. Plugin dodaje również do gry walutę, której możemy ustawić własną nazwę.KOMENDY:


/money - Sprawdza balans konta
/money [nick] - Sprawdza balans konta innego gracza
/money help - Pomoc i informacje
/money pay [nick] [ilość] - Wysyłanie pieniędzy innym graczom z własnego konta
/money create [nick] - Tworzenie konta
/money remove [nick] - Usuwanie konta
/money give [nick] [ilość] - Dodawanie pieniędzy danemu graczowi
/money take [nick] [ilość] - Zabieranie pieniędzy danemu graczowi
/money set [nick] [ilość] - Ustawienie ilości pieniędzy
/money status [nick] (status) - Sprawdź/ustaw widoczność stanu konta. (1 - Widoczne | 0 - Niewidoczne)
/money purge - Ustaw wszystkim stan konta na kwotę początkową
/money empty - Usuwanie wszystkich kontPERMISSIONS:


iConomy.holdings - /money

iConomy.holdings.others - /money [nick]

iConomy.help - /money help

iConomy.payment - /money pay [nick] [ilość]

iConomy.accounts.create - /money create [nick]

iConomy.accounts.remove - /money remove [nick]

iConomy.accounts.give - /money give [nick] [ilość]

iConomy.accounts.take - /money take [nick] [ilość]

iConomy.accounts.set - /money set [nick] [ilość]

iConomy.accounts.status - /money status [nick]

iConomy.accounts.status.set - /money status [nick] [status]

iConomy.accounts.purge - /money purge

iConomy.accounts.empty - /money empty
Iconomy

Spolszczenie

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.