FANDOM


AutoMessage to plugin, który pozwala na automatyczne broadcasty na serwerze.

Konfiguracja

settings: (ustawienia)

 enabled: true (plugin włączony = true, plugin wyłączony = false)
 interval: 45 (czas w sekundach pomiędzy każdym broadcastem)
 prefix: '&r[&bAutoMsg&r] ' (Przedrostek broadcasta. Można używać kolorow.)
 random: false (wybór losowy włączony = true, wybór losowy wyłączony = false)
 logToConsole: true (log włączony = true, log wyłączony = false)

messages: (wiadomości muszą być zaznaczone na końcu i początku apostrofem ')

 - '&1First&f message in the loaded messages!' (pierwsza wiadomość) 
 - '&2Second&f message in the loaded messages!' (druga wiadomość)
 - '&3Third&f message in the loaded messages!' (trzecia wiadomość)

Wiadomości można pisać ile sie chce. Wystarczy zrobić nową kolumnę, kliknąć 2 razy spację, potem myślnik, znów spacja, apostrof i można już ją pisać. Pamiętać należy o apostrofie na końcu.

Permissions

 • automessage.reload (prawa do /automessage reload)
 • automessage.messages.add (prawa do /automessage add)
 • automessage.messages.remove (prawa do /automessage remove)
 • automessage.messages.list (prawa do /automessage list)
 • automessage.messages.broadcast (prawa do /automessage broadcast)
 • automessage.messages.edit (prawa do /automessage edit)
 • automessage.config.interval (prawa do /automessage config interval)
 • automessage.config.prefix (prawa do /automessage config prefix)
 • automessage.config.random (prawa do /automessage config random)
 • automessage.config.logToConsole (prawa do /automessage logToConsole)
 • automessage.config.enabled (prawa do /automessage enabled)

Komendy

 • /automessage (głowna komenda, aliasy: am, automsg)
 • /automessage help (wyświetla listę komend)
 • /automessage reload (przeładowywuje plugin)
 • /automessage list (wyświetla wszystkie wiadomości i ich numer)
 • /automessage add [numer] <wiadomość> (przypisuje wiadomość do numeru)
 • /automessage remove <numer> (usuwa wiadomość pod numerem)
 • /automessage broadcast <numer> (broadcastuje wiadomość pod numerem)
 • /automessage edit [numer] <wiadomość> (edytuje wiadomość pod numerem)
 • /automessage config <konfiguracja> <treść> (edytuje konfigurację)
 • /automessage config interval <czas_miedzy_broadcastami> (zmienia czas pomiędzy broadcastami w sekundach)
 • /automessage config prefix <przedrostek> (zmienia przedrostek broadcastu)
 • /automessage config random (zmienia konfigurację random)
 • /automessage config logToConsole (zmienia konfigurację logToConsole)
 • /automessage config enabled (zmienia konfigurację enabled)

Wymagania:

 • plugin od Permissions, np.: PermissionsEx

Download:

http://dev.bukkit.org/server-mods/automessage/files/